Privacy Statement

Privacy Statement

Vlastuin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Vlastuin B.V.
Postbus 110
4040 DC KESTEREN
0488-482194

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken alleen uw persoonlijke gegevens in onze systemen als u bij ons in dienst komt. De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • ID-bewijs
  • BSN-nummer

Waarom verwerkt Vlastuin uw gegevens? 

  • voor de verwerken van de loonadministratie
  • om u op de hoogte te houden van de bedrijfsontwikkelingen

Hoe komen we aan uw informatie?
U heeft deze gegevens aan ons verstrekt naar aanleiding van een succesvolle sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Minimaal zolang wettelijk noodzakelijk en/of tot u ons een uitschrijf e-mail heeft gestuurd.

Verstrekking aan derden 

Vlastuin verkoopt uw gegevens niet aan derden. Het verstrekken van uw gegevens aan derden doen wij uitsluitend als dat nodig is om een goede loonadministratie uit te voeren of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Social media buttons 
Vlastuin maakt gebruik van social media buttons op haar website. Voor meldingen die wij maken op social media en onze website van privacygevoelige informatie van medewerkers of klanten van Vlastuin vragen wij vooraf toestemming voor het gebruik hiervan.

Het inzien, aanpassen of verwijderen van uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij Vlastuin kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassen, verwijderen, gegevensoverdraging of intrekking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vlastuin.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in de kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en BurgerServiceNummer zwart, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Uitschrijven nieuwsbrief 
U heeft altijd het recht u uit te schrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt u afmelden middels de button voor uitschrijven die in iedere mailing wordt opgenomen.

Gegevensbeveiliging 
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle privacygevoelige bestanden zijn beveiligd met een inlogcode. Mocht u desondanks de indruk hebben dat uw gegevens niet of onvoldoende beveiligd zijn of dat uw gegevens worden misbruikt, neem dan contact met ons op via info@vlastuin.nl